Prenten

Voorgeschiedenis

Een grafiekatelier zonder prenten is een beetje zoals een café zonder bier. Doorheen de jaren is door aankopen of uitwisselingen een kleine, maar gevarieerde collectie prenten ontstaan die hedendaagse grafiek toont in al haar facetten.

Sinds ik lesgeef over de geschiedenis van de traditionele druk- en illustratietechnieken aan het Plantin Instituut voor Typografie in Antwerpen is deze collectie aangevuld met aankopen en schenkingen van oude prenten en geïllustreerde boeken.

Aan iedereen die komt werken in Printstudio 868, vragen we om 1 prent achter te laten voor het archief. Op deze manier kunnen we reclame maken voor de kunstenaar én onze eigen collectie grafiek verder uitbouwen.

Het doel van deze prentencollectie is tweeledig. Enerzijds willen we prenten en boeken samenbrengen met een grote educatieve waarde. Zo proberen we van elke bestaande grafiektechniek enkele duidelijke en liefst ook mooie voorbeelden te verzamelen. Deze voorbeelden helpen een beter inzicht te krijgen in het gebruikte technisch procédé en de typische kenmerken van een specifieke grafische techniek te herkennen.

En anderzijds verzamelen we prenten omdat we ze mooi en inspirerend vinden met als doel deze in de toekomst te kunnen ter beschikking stellen aan een groter publiek via een website, tentoonstellingen en lezingen. Onze collectie bevat prenten van o.a. Hendrik GoltziusHAP Grieshaber, Jorge Castillo, Kevin Haas, Michael Krueger, Paul Furneaux, Alice Wietzel, enz..


Japanse prenten

Binnen de prentencollectie neemt de Japanse prent een bijzondere plaats in. In 2007 kreeg ik de kans om de traditionele Japanse houtsnede te leren in Japan en sindsdien is mijn passie voor dit medium alleen maar toegenomen. Dit is ook zichtbaar in de prentencollectie. Met ongeveer 200 Japanse prenten en enkele boeken schuilt er een verborgen parel in de archiefkasten van Printstudio 868. Dit onderdeel van de collectie bestaat uit zowel prenten met zowel een educatieve als een esthetische waarde. Vooral acteursportretten van de bijna vergeten grootmeester Toyohara Kunichika, noh-scènes van de laat 19e eeuwse Tsukioka Kogyo, enkele manga’s van Hokusaï en Kyosaï en kuchi-e prenten van diverse Japanse kunstenaars vormen de kern van deze verzameling.

Deze prenten zijn gevoelig voor licht, maar wel bedoeld om getoond te worden. We zijn dan ook op zoek naar een mogelijkheid om in de toekomst deze prenten toegankelijker te maken voor het grotere publiek.


Praktisch

Alle prenten, behalve de Japanse, zijn gratis te bezichtigen. Door de fragiliteit en de lichtgevoeligheid van de Japanse prenten kunnen we dit deel van de collectie nog niet ter beschikking stellen.

Voorlopig is er nog geen online catalogus beschikbaar, maar we hopen dit in de toekomst wel te kunnen aanbieden.

De prentencollectie is enkel te bezichtigen na afspraak. Er kunnen geen prenten worden uitgeleend.